lezingen

Responsive image

Wilt u meer weten over de Hoge Middeleeuwen? Over opmerkelijke personen en/of of bijzondere gebeurtenissen uit die tijd? Naast verschillende cursussen verzorg ik lezingen voor verenigingen en gezelschappen die geïnteresseerd zijn in geschiedenis en cultuur.
Informeer gerust – en uiteraard geheel vrijblijvend - naar de mogelijkheden. Hieronder vindt u een lijstje onderwerpen.  

cursussen

Responsive image

SEIZOEN 2022-2023

Vanaf het najaar van 2022 geef ik voor U3L weer verschillende cursussen met de Hoge Middeleeuwen als centraal onderwerp. Alle cursussen bestaan uit vijf bijeenkomsten van 2 uur. 

najaar 2022
Grote Middeleeuwers (Hengelo)
Reizen naar God (Hengelo)
Strijd in het Midden-Oosten (Zwolle)
de Middeleeuwse Zomer
 (Zwolle)

voorjaar 2023
Sicilië, Schoonheid en Tragiek (Hengelo)
Reizen naar God (Zwolle)

Voor de precieze data, verdere bijzonderheden en aanmelding verwijs ik u graag naar de website van de betreffende organisatie:

U3Lwww.u3l.nl

 

cursus "Grote Middeleeuwers"

Responsive image

Wanneer het zich laat aanzien dat de wereld toch niet zal vergaan, slaat de stemming in Europa na het jaar 1000 radicaal om. De lethargie rond de millenniumwisseling maakt plaats voor nieuw elan. Lang opgekropte spanning ontlaadt zich op allerlei manieren. Veranderde omstandigheden scheppen een vruchtbaar klimaat voor een andere tijdgeest, een nieuw bewustzijn met felle overtuigingen en onstuimige gebeurtenissen. De geschiedenis van de Hoge Middeleeuwen (1000-1300) is er een van grote heftigheid.

In deze cursus wordt een nieuwe reeks van tien grote Middeleeuwers ten tonele gevoerd die een stempel hebben gedrukt op hun tijd, en op de onze. Mannen en vrouwen die samen een afspiegeling vormen van hun tijd.

cursus "Reizen naar God"

Responsive image

 Reizen naar God - bedevaarten in de Middeleeuwen

In veel culturen worden bijzondere krachten toegedicht aan bepaalde bomen, rivieren, stenen. En kennelijk ligt het in de menselijke aard naar deze heilige plaatsen te willen reizen, om zich van nabij verbonden te voelen met de heilzame krachten van die mystieke plek.
In het christendom kennen bedevaarten hun hoogste bloei in de Hoge Middeleeuwen. Rond het jaar 1000 wordt het geleidelijk minder gevaarlijk op de pelgrimsroutes naar de belangrijkste bedevaartsoorden. Er komen dan pelgrimsstromen op gang van ongekende omvang. Om uiteenlopende beweegredenen begeeft men zich op weg om de heilige plaatsen te bezoeken.

Voor het eerst is het niet alleen de hoge geestelijkheid die op pad gaat maar trekt ook de adel – hoog en laag – en in toenemende mate ook het gewone volk erop uit. De Kerk laat haar aanvankelijke terughoudendheid tegenover het verschijnsel varen en stimuleert bedevaarten nu volop.

 

cursus "Strijd in het Midden-Oosten"

Responsive image

Het werd ooit het Morgenland genoemd. Of de Levant, “het land waar de zon opkomt”. Het gebied ten oosten van de Middellandse Zee waarvoor wij vandaag de dag geen betere verzamelnaam hebben dan de globale richtingaanduiding: het Midden-Oosten.
De Levant is al duizenden jaren het kruispunt bij uitstek van volkeren, godsdiensten en culturen. Hier liepen de handelswegen van oost naar west, hier trokken de karavanen van zuid naar noord. Nergens anders kwamen de drie grote monotheïstische godsdiensten intensiever met elkaar in contact dan hier. En al die tijd is de regio ook het toneel van niet aflatende strijd.

Deze cursus schetst een beeld van de oorzaken en omstandigheden van de belangrijkste conflicten die zich in het Midden-Oosten hebben afgespeeld – en van de strijd die er nog steeds in alle hevigheid woedt. In woord en beeld wordt u rondgeleid in de complexe wereld van het Midden-Oosten. Een verhaal dat vijfduizend jaar geleden begint - in de tijd van de Sumeriërs - en doorloopt tot de dag van vandaag.
Hoe uiteenlopende belangen, uit de hand gelopen geestdrift en sluwe machtspolitiek leiden tot veel spektakel, tragische dieptepunten en bizarre gebeurtenissen. Met ruime aandacht voor de ontwikkelingen in de regio van af de Eerste Wereldoorlog.

 

cursus "de Middeleeuwse Zomer"

Responsive image

Rond het jaar 1000 verandert het klimaat: er breekt een warmteperiode aan. Dat geschenk van de natuur luidt een tijdperk in van nieuwe levenskracht en vooruitgang. Van optimisme, veerkracht, en inventiviteit. Europa bloeit op; er groeit een nieuwe, zelfbewuste houding. De blik gaat naar buiten, over de eigen grenzen heen.
Energie, strijdlust en vernieuwing maken de Hoge Middeleeuwen (1000-1300) tot een tijd die bruist van de vitaliteit. Een bloeiperiode van groei, expansie, en sociale en culturele veranderingen. Ontwikkelingen over de eigen grenzen heen, die Europa aaneensmeden tot een eenheid.
Het is de tijd van kruistochten, kloosters, ketters en kastelen. Van godsdienst en geleerdheid. Van machtsstrijd tussen pausen en keizers. Kennis en cultuur bloeien volop in al-Andalus en Sicilië. Grote veldslagen en beslissende ontwikkelingen vormen de verbindende schakels die Europa steeds meer tot een eenheid maken.

cursus "Siciliƫ - Schoonheid en Tragiek"

Responsive image

Sicilië, in het hart van de Middellandse Zee, is eeuwenlang een politiek en cultureel centrum geweest. Door de centrale ligging heeft het altijd een grote aantrekkingskracht gehad. Feniciërs, Grieken, Romeinen, Arabieren, Normandiërs: opeenvolgende golven van beschaving maakten het eiland tot een smeltkroes van culturen die in alles terug te vinden is: in de bouwwerken, in de kunst, in het eten en in de taal.
Onder de heerschappij van de Normandiërs en de Hohenstaufen groeit Sicilië in de 12e-13e eeuw zelfs uit tot een van de rijkste en machtigste koninkrijken in Europa. Sicilië is dan ook een van de belangrijkste centra van herontdekte kennis uit de Oudheid en geleerdheid uit de Arabische wereld. Het is ook een bloeitijd van cultuur. Palermo, Cappella Palatina, Monreale, Cefalù.....nooit was Sicilië mooier.